Hva koster bilforsikring? Pris i 2024

Lurer du på hva bilforsikring koster? Vi gir deg en oversikt over prisen på bilforsikring, inkludert de faktorene som påvirker prisen, hvilke forskjeller som finnes på markedet og hvordan du kan spare penger på bilforsikring. Les videre, så unngår du å betale mer enn du må.

Innholdsfortegnelse

Hva koster bilforsikring?

En bilforsikring kan koste alt fra 3.000 til godt over 15.000 kroner i året. Dette store spennet skyldes at prisen påvirkes av flere faktorer. Forsikringsselskapene vurderer risikoen for at kunden forårsaker skade på andre eller sin egen bil, samt kostnadsnivået for eventuelle erstatninger. Trygge sjåfører med lav risiko kan få lavere pris, mens de med høyere risiko må betale mer for å dekke potensielle kostnader.

Du kan vanligvis velge om du vil betale forsikringen månedlig eller årlig. Over tid kan du oppnå en bedre pris dersom du kjører skadefritt (bonus). Du må også betale en egenandel ved skader, uansett om du har ansvarsforsikring, delkasko, kasko eller toppkasko. Egenandelen er beløpet du selv dekker hvis skade oppstår. Høyere egenandel gir lavere forsikringspremie, og motsatt.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Disse faktorene påvirker prisen

Her er noen av de viktigste faktorene som påvirker prisen på bilforsikring:

 • Type forsikring: Du kan velge mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko og toppkasko/superkasko. Høyere dekningsgrad gir høyere pris.
 • Alder og erfaring: Yngre og uerfarne sjåfører betaler mer grunnet høyere risiko for ulykker.
 • Tidligere skader: Omfattende skadehistorikk gir høyere pris.
 • Biltype: Kostnaden for å reparere eller erstatte din bil påvirker prisen. Desto dyrere bil, desto høyere pris.
 • Kjørelengde: Mer kjøring øker risikoen for ulykker, noe som gir høyere pris.
 • Bosted: Risikoen for ulykker kan variere med hvor du bor, og dette påvirker prisen tilsvarende.
 • Egenandel: Jo lavere egenandel du velger, jo lavere pris betaler du for selve forsikringen. På den andre siden må du dekke en større del selv hvis uhellet skulle inntreffe.

Typer og varianter av bilforsikring

Før du velger bilforsikring, bør du vurdere de ulike typene og variantene:

 • Ansvarsforsikring: Lovpålagt, dekker skader bilen din påfører andre.
 • Delkasko: Inkluderer ansvarsforsikring, samt dekning for glasskader, brann, tyveri og veihjelp.
 • Kasko: Dekker skader på egen bil, inkludert kollisjon og utforkjøring.
 • Toppkasko/superkasko: Utvidet kaskoforsikring som ofte dekker motorskader og leiebil.

Hvis du har elbil, vil det være aktuelt å skaffe en elbilforsikring. Denne gir normalt dekning dersom ladekabelen din blir stjålet, hvis du går tom for strøm og du får dekningsgaranti på batteri og styringsenheter.

Hvilken bør du velge?

Ansvarsforsikring er lovpålagt, men om du skal ha kasko avhenger av bilens verdi. Generelt anbefales kasko hvis bilen din er verdt mer enn 50.000 kroner. Ellers kan ansvarsforsikring eller delkasko være tilstrekkelig.

Store prisforskjeller mellom forsikringsselskapene

Prisforskjellene på bilforsikringer kan være betydelige, selv om dekningen er lik. Differansen mellom den billigste og dyreste delkasko-forsikringen kan være over 3.000 kroner, og for kasko kan differansen være opp mot 6.000 kroner. Dette skyldes ulike risikovurderinger, markedsstrategier og kostnadsstrukturer hos forsikringsselskapene.

For å finne den beste prisen og spare penger, bør du innhente uforpliktende tilbud fra flere forsikringsselskaper. Mange selskaper tilbyr online kalkulatorer som gir deg et raskt prisestimat. Når du sammenligner tilbud, bør du sjekke både pris og vilkår grundig for å sikre at forsikringene har samme dekningsgrad.

Ved å vise frem konkurrerende tilbud til forsikringsselskapene, kan du få dem til å konkurrere om deg som kunde. Dette gir deg muligheten til å få en bedre pris eller bedre vilkår. Sørg for å ha konkrete tilbud å vise til, slik at selskapene har insentiv til å tilby deg en gunstig pris. Mange betaler unødvendig mye for bilforsikring fordi de ikke undersøker markedet grundig.

Et annet godt tips er å sjekke om forsikringsselskapet tilbyr rabatter for medlemmer av visse organisasjoner, eksempelvis gjennom LOfavør, NITO, Utdanningsforbundet eller NAF, eller samlerabatter hvis du samler flere forsikringer hos samme leverandør. Ved å bruke litt tid på å undersøke og sammenligne, kan du spare betydelige beløp på bilforsikringen hvert år.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Hvordan fungerer bonus?

Bonussystemet er en måte for forsikringsselskaper å belønne skadefrie sjåfører på. Når du tegner en bilforsikring, starter du ofte med en grunnbonus. For hvert år du kjører uten å forårsake skader som meldes til forsikringen, øker bonusen din. Her er hvordan det typisk fungerer:

 • Startbonus: Vanligvis starter du med en bonus på 20-30%.
 • Årlig økning: For hvert skadefrie år, øker bonusen med 10%. Dette fortsetter til du når maksgrensen, ofte 70-75%.
 • Bonustap: Hvis du forårsaker en skade, kan bonusen reduseres med 10-30%, avhengig av skadens omfang.
 • Unngå bonustap: Det kan være lurt å dekke småskader selv for å unngå bonustap, siden kostnaden for å miste bonusen kan overstige reparasjonskostnaden.

Bonussystemet er utformet for å gi deg insentiver til å kjøre skadefritt og dermed redusere risikoen for forsikringsselskapene.

Oppsummering: Dette har vi lært om pris på bilforsikring

Å forstå hva som påvirker prisen er viktig for å finne den beste og mest kostnadseffektive bilforsikringen.

Vi har sett at prisen avhenger av risikoen for at kunden forårsaker skade på andre eller sin egen bil, samt kostnadsnivået for eventuelle erstatninger. Samtidig har forsikringsselskapene ulike modeller for å vurdere dette spørsmålet, slik at prisforskjellene kan være store.

Derfor lønner det seg ofte å sammenligne flere tilbud før du bestemmer deg. Når du sammenligner tilbudene er det viktig å huske at pris ikke er alt. En billig forsikring kan tross alt mangle viktig dekning eller tilleggstjenester som du kan ha behov for. Husk også å dra nytte av samlerabatter og medlemsrabatter hvis du har mulighet til det.

Ved å følge disse rådene kan du unngå å betale mer enn nødvendig og samtidig få en forsikring som dekker dine behov på best mulig måte.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: