Nybegynnerguide til forsikring – alt du trenger å vite i 2024

Det finnes et bredt spekter av typer forsikringer, og det kan være utfordrende å ha oversikt over dem alle. På denne siden har vi samlet all grunnleggende informasjon om forsikring, slik at du kan ta informerte og veloverveide valg når du skal tegne din neste forsikring.

Innholdsfortegnelse

Hva er en forsikring?

Kort fortalt er en forsikring en økonomisk avtale mellom en person og et selskap, der personen betaler et bestemt beløp til selskapet, og til gjengjeld dekker selskapet økonomiske tap som oppstår ved uhell.

En forsikring fungerer som en sikkerhet for at du er økonomisk dekket dersom noe uforutsett skjer, for eksempel om du mister lommeboken, kolliderer med bilen, eller blir svindlet under en reise. Beløpet du betaler til forsikringsselskapet kalles premie eller forsikringspremie.

Her er et enkelt eksempel: Du har kasko, som er en type bilforsikring, hos forsikringsselskapet Gjensidige. På vei hjem fra jobb kjører du av veien og kolliderer med et tre. Du blir ikke skadet, men bilen trenger reparasjon før den kan brukes igjen. Fordi du har betalt for forsikring hos Gjensidige, dekker selskapet kostnadene for reparasjonen.

Vi skiller vanligvis mellom skadeforsikring og personforsikring. Denne forskjellen er definert i forsikringsavtaleloven.

Skadeforsikring dekker:

 • Skade eller tap av eiendeler
 • Rettigheter eller andre fordeler
 • Erstatningsansvar eller kostnader
 • Andre ting som ikke faller under personforsikring

Personforsikring dekker:

 • Tap av verdier ved død
 • Tap av verdier ved ulykke
 • Tap av verdier som følge av sykdom som ikke er yrkesrelatert
Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Forsikring gjennom jobben

Det er svært vanlig å ha forsikring gjennom jobben. Forsikringene som arbeidsgiver tegner for sine ansatte kalles vanligvis personalforsikringer.

Alle arbeidsgivere må i henhold til loven tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I tillegg kan arbeidsgivere tilby andre forsikringer, som gruppelivsforsikring, helseforsikring og reiseforsikring.

Blant forsikringene som tilbys gjennom arbeidsplassen, er nok yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring de mest vanlige. Yrkesskadeforsikring dekker tap, utgifter og eventuelt erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng. Gruppelivsforsikring er en type forsikring som gir familien din eller andre etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø før pensjonsalder.

Det er viktig at du selv sjekker hvilke forsikringer arbeidsgiveren har tegnet for deg, slik at du unngår å betale for de samme forsikringene selv.

Du bør også undersøke hvilke vilkår og utbetalinger som gjelder for forsikringene du har gjennom jobben. Dersom du er misfornøyd med beløpene som vil bli utbetalt hvis du blir skadet på jobb, kan det være lurt å vurdere å tegne en ekstra forsikring på egen hånd.

Hvem tilbyr forsikringer?

Selskapene som tilbyr forsikringer kalles forsikringsselskaper. Det finnes både store og mindre selskaper som tilbyr forsikring mot en rekke ulike uhell og hendelser, mens andre selskaper spesialiserer seg på spesifikke typer forsikringer. Spesialiserte selskaper tilbyr ofte nisjeforsikringer, som for eksempel hundeforsikring eller boligkjøperforsikring.

I 2023 var Norges største forsikringsselskaper, basert på markedsandel, følgende:

 1. Gjensidige med 26,3 %
 2. If Forsikring med 21,3 %
 3. Fremtind (som er et samarbeid mellom Sparebank 1 og DNB) med 14,7 %
 4. Tryg med 13,4 %
 5. Øvrige selskaper utgjorde 24,2 % av markedet

Blant de øvrige selskapene, som til sammen utgjør cirka en fjerdedel av markedet, finner vi blant annet Eika, Frende, Storebrand og KLP. For mer statistikk og detaljer, kan du besøke Finans Norge.

Før du bestemmer deg for selskap, bør du sammenligne tilbud fra flere leverandører. Det kan være store forskjeller på det beste og dårligste tilbudet. Bruk gjerne en anbudstjeneste som Tjenestetorget, hvor du ved å fylle ut ett skjema får tilbud fra flere selskaper. Dette er både kostnadsfritt og uforpliktende. Fordi selskapene vet at de konkurrerer om deg som kunde, kan dette føre til bedre tilbud. Husk at pris ikke er alt – sjekk hvilket selskap som tilbyr den beste kombinasjonen av pris og dekning.

Disse forsikringene trenger du

Hvilke forsikringer du bør ha avhenger av hvor du befinner deg i livet. Generelt anbefales det at man sikrer seg mot de store katastrofene i livet. For enkelhets skyld kan vi skille mellom lovpålagte, anbefalte og unødvendige forsikringer,.

Lovpålagte forsikringer: Ansvarsforsikring for bil er en av de få forsikringene som er lovpålagt. Denne forsikringen må du ha for å få registreringsskilt på bilen, og det er ulovlig å kjøre på offentlig vei uten den.

Anbefalte forsikringer: Hus- og innboforsikring er sterkt anbefalt for å sikre eiendelene dine. Uføreforsikring er viktig for å sikre inntekten din dersom du skulle bli ufør. Reiseforsikring er anbefalt hvis du reiser til utlandet. Har du barn eller familie, bør du vurdere barneforsikring med uføredekning, samt en livsforsikring for å sikre familien økonomisk dersom du dør.

Unødvendige forsikringer: Unødvendige forsikringer er de som gir dekning du allerede har. For eksempel, avbestillingsforsikring ved bestilling av reise kan være unødvendig hvis du allerede har dekning gjennom reiseforsikringen din. Tilsvarende kan det være overflødig å ha en egen verdisaksforsikring for mobilen hvis dette allerede er dekket av innboforsikringen.

Et godt tips er å sette av et par timer én gang i året til å gå gjennom vilkårene for alle forsikringene dine, både de private og de du eventuelt har gjennom arbeidsgiveren din. Det er også lurt å sjekke om du er forsikret gjennom ektefelle, samboer eller foreldre.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Typiske dekningsområder

Selv om ulike forsikringsselskaper kan ha forskjellige vilkår, premier og egenandeler, er det enkelte dekningselementer som går igjen hos de fleste forsikringene. Her er en oversikt over hva som typisk inngår i noen av de mest populære forsikringene:

Husforsikring: Dekker skader på selve bygningen og alt inventar som er fastmontert, som kjøkkenskap og parkett. Typiske skader kan være brann- og vannskader, naturskader, tyveri og innbrudd.

Innboforsikring: Innbefatter alt «løsøre», det vil si ikke allerede fastmontert innbo, som du tar med deg inn i boligen – fra møbler og klær, til sykler og kjøkkenutstyr.Den dekker vanligvis både brann, naturskader, vannskader, innbrudd og tyveri, samt rettshjelp.

Bilforsikring: Kommer med ulike typer dekningsgrader. Ansvarsforsikring er påbudt og dekker alle skader forårsaket av bilen din på andre mennesker, bygninger og gjenstander. I tillegg kan du tegne delkasko eller fullkasko, hvor fullkasko gir den mest omfattende dekningen.

Reiseforsikring: Dekker ting du blir frastjålet på reise, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter som følge av sykdom eller skade under reisen din og avbestilling av bestilt tur.

Personforsikringer: Disse kommer i ulike former, for eksempel uføreforsikring, ulykkesforsikring, helseforsikring, barneforsikring og livsforsikring. Før du tegner en privat personforsikring, er det lurt å undersøke hvilke forsikringer arbeidsgiveren din allerede betaler for. Selv om arbeidsgiveren din betaler for en uføreforsikring, kan det hende at den ikke dekker alt du trenger.

Mini-ordbok

Forsikringsselskapene bruker mange ord og uttrykk som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Derfor har vi samlet en kort oversikt som forklarer de mest brukte begrepene, uavhengig av forsikringstype.

 • Egenandel: Dette er beløpet som trekkes fra erstatningen og betales fra din egen lomme. Den fastsettes ut fra risiko og/eller eget ønske. En lav egenandel vil som regel føre til en høyere forsikringspremie – og motsatt.
 • Forsikringspremie eller premie: Dette er den faste prisen du betaler til forsikringsselskapet for forsikringene dine, gjerne årlig eller månedlig.
 • Bonus: Dette er noe du kan opparbeide deg dersom du kjører skadefritt, og innebærer at du får rabatt på forsikringspremien. Dette gjelder fortrinnsvis forsikring på ulike typer kjøretøy.
 • Forsikringspolise, eller bare polise: Dette er selve forsikringsavtalen mellom deg og forsikringsselskapet, inkludert alle vilkår.
 • Forsikringsvilkår: Disse vilkårene forteller deg hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker, altså hva dekningsgraden er. Dekningsgraden varierer fra avtale til avtale, og ulike forsikringstakere har ulike behov. Jo større dekningsgraden er, jo høyere vil som regel premien også være.
 • Fullverdi: Dette er en type dekningsgrad som innebærer at erstatningssummen fastsettes basert på faktiske kostnader, og ikke er begrenset av en fast forsikringssum.
 • Førsterisiko: Dette er en type dekningsgrad som innebærer at skader dekkes opp til en avtalt forsikringssum.
 • Aldersfradrag: Dette innebærer at erstatningssummen du eventuelt får utbetalt, er lavere enn gjenstanden kostet da den ble kjøpt. Aldersfradrag er spesielt relevant ved forsikring av bil eller andre gjenstander som raskt synker i verdi.
Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Tips for å spare penger på forsikringene dine

Enten du skal tegne en ny forsikring eller gjøre en gjennomgang av de forsikringene du allerede har, er det flere ting du bør ha i mente. Her har vi samlet våre beste tips for å spare penger:

Forsikringsselskapene foretrekker at du har alle forsikringene dine hos dem, og gir derfor ofte en samlerabatt. Denne rabatten kan variere fra 0 til 20 prosent, avhengig av selskapet og hvor mange forsikringer du samler.

I tillegg er det viktig å sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskap før du bestemmer deg, da det kan være store forskjeller på det beste og dårligste tilbudet. Bruk gjerne en anbudstjeneste som Tjenestetorget for å innhente uforpliktende tilbud fra flere selskaper samtidig. Forbrukerrådet har også laget en forsikringstjeneste med mål om å kunne veilede deg i å velge riktig forsikring.

For deg som er student bør du notere deg at mange forsikringsselskaper tilbyr gode studentrabatter. Dette kan være et gunstig tilbud dersom du ikke har spesielt kostbare eiendeler.

Mange yrkesorganisasjoner og frittstående organisasjoner gir sine medlemmer medlemsrabatter på person- og skadeforsikringer. Du kan eksempelvis få gode rabatter gjennom LOfavør eller NITO, som samarbeider med henholdsvis Fremtind og Tryg.

På hus- og innboforsikring kan du ofte få prisavslag hvis du har gjennomført sikkerhetstiltak. Eksempler på slike tiltak er røykvarslere i alle soverom, komfyrvakt på kjøkkenet eller tyverialarm koblet til en alarmsentral. Jo flere tiltak du har, desto bedre rabatter kan du få.

Å få oversikt over hvilke forsikringer som finnes og hva som er det beste tilbudet, kan være en utfordrende øvelse. Til gjengjeld kan det være mye penger å spare på å legge inn litt innsats. Forhåpentligvis har denne artikkelen gitt deg nyttig informasjon som kan hjelpe deg godt på vei.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: