Hvilke forsikringer trenger man? Disse bør du ha i 2024

Du bør forsikre deg mot de store katastrofene i livet. Mange forsikringer tilbys på markedet, men alle er ikke like nødvendige. Her gir vi en gjennomgang av de ulike forsikringene du finner, og om du trenger dem eller ikke.

Innholdsfortegnelse

Oppsummering

Du bør forsikre deg mot de store krisene. Sjekk også om du allerede er forsikret gjennom fagforening, familiemedlemmer eller arbeidsgiver.

  • Forsikringene du MÅ ha: Husforsikring, innboforsikring, hytteforsikring og ansvarsforsikring for bil (og båt).
  • Forsikringene du BØR ha: Kaskoforsikring på bil hvis den har en verdi på minst 100.000 kroner, reiseforsikring, uføreforsikring, livsforsikring, barneforsikring, ulykkesforsikring, utleieforsikring og boligselgerforsikring.
  • Forsikringene du kan vurdere: Boligkjøperforsikring og dyreforsikring.
  • Forsikringene du kan droppe: Helseforsikring, verdisaksforsikring og uflaksforsikring (også kalt trygghetsforsikring).

Fokuser på de store krisene

En god regel å følge er å forsikre seg mot de store krisene i livet. Men hva regnes egentlig som en krise?

La oss si det sånn: Hvis huset ditt brenner ned, er det definitivt en krise. Det koster mye å bygge opp igjen, og derfor er boligforsikring essensielt.

På den andre siden, å miste telefonen din i toalettet er irriterende, men det er ikke en livskrise. Det er heller ikke spesielt kostbart å erstatte en telefon i det store og hele. Derfor er det ikke nødvendig med forsikring for slike mindre uhell.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Disse forsikringene trenger du:

Under har vi kategorisert forsikringene basert på nødvendighet: de du absolutt må ha (noen er til og med lovpålagt), de det er smart å vurdere, og de du kan se bort fra.

Forsikringene du MÅ ha

Husforsikring: Det er essensielt å forsikre hjemmet ditt, siden tapet av det utvilsomt vil være en krise. En god husforsikring dekker omfattende skader som brann og uventede vannlekkasjer. Bor du i et borettslag eller sameie, vil bygningsmassen ofte allerede være forsikret. Sjekk vilkårene der før du tegner egen forsikring.

Innboforsikring: Uavhengig av om du bor i en leilighet eller et hus, er det kritisk å ha forsikring som dekker innboet ditt. Denne forsikringen beskytter mot skader og tap av personlige eiendeler innenfor hjemmets fire vegger, og er nødvendig selv i borettslag og sameier hvor selve bygningen er forsikret separat.

Fritidsbolig-/hytteforsikring: For de som eier en hytte eller fritidsbolig, gjelder de samme prinsippene som for hus og innbo.

Ansvarsforsikring for bil (og båt): Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på kjøretøy som bil, og det er sterkt anbefalt for båt. Denne forsikringen dekker skader du kan påføre andre, men ikke skader på ditt eget kjøretøy eller båt. For slik dekning trenger du kaskoforsikring, som beskrevet senere.

Forsikringene du BØR ha

Kaskoforsikring på bil: Dekker skader på bilen. Det er særlig viktig å ha denne forsikringen for nyere biler, eller biler med en verdi på minst 100.000 kroner.

Reiseforsikring: Medisinsk behandling i utlandet kan bli dyrt. En reiseforsikring er en rimelig måte å beskytte seg mot høye uforutsette medisinske utgifter på reise.

Uføreforsikring: En uføreforsikring sikrer inntekten din i tilfelle du blir ufør og ute av stand til å jobbe. Dette er nesten en «må ha»-forsikring.

Livsforsikring: Dekker de etterlatte hvis du dør. Forsørger du en familie, bør du sikre familien økonomisk om du dør.

Barneforsikring: Dersom barna dine blir uføre, vil de kun motta en minstedekning fra folketrygden. En barneforsikring vil sikre barna dine en bedre økonomi hvis de blir uføre.

Ulykkesforsikring og kritisk sykdom: Disse forsikringene tilbyr økonomisk støtte hvis du opplever en alvorlig ulykke eller blir rammet av en kritisk sykdom. Kan være nyttige hvis uhellet er ute, men det er viktigere å prioritere uføreforsikring.

Utleieforsikring: Vi anbefaler sterkt at du skaffer dette hvis du leier ut bolig. Forsikringen dekker deg mot skader som hærverk, tap av leieinntekter og eventuelle utgifter ved utkastelse av leietaker.

Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring): Som selger av en bolig er du ansvarlig for skjulte feil, uavhengig av om du har skyld eller ikke. Dette er et ansvar du bør forsikre deg mot, da det i verste fall kan bli svært kostbart å bære.

Forsikringene du kan vurdere

Her er noen forsikringer som faller inn i en slags mellomklasse. Det er viktig å gjøre en grundig vurdering for å avgjøre om disse forsikringene er nødvendige for deg.

Boligkjøperforsikring: Når du kjøper bolig vil du bli tilbudt denne forsikringen, som er en type rettshjelpsforsikring (advokatforsikring). Den dekker ikke kostnadene for å reparere eventuelle skader på boligen, men gir deg tilgang til juridisk bistand gjennom en advokat.

Har du kjøpt «katta i sekken», uavhengig av om selgeren var klar over dette eller ikke, kan det spare deg for mye tid, penger og problemer om du lar forsikringsselskapet ta erstatningssaken. I tillegg er det vanlig at selgeren har eierskifteforsikring, og uten et forsikringsselskap til å støtte deg, kan erstatningssaken bli betydelig mer innviklet.

Vær oppmerksom på at en del innboforsikringer har rettshjelpforsikring inkludert, hvor du får dekket rettshjelp fra 80.000 – 100.000 kroner og oppover. Har du en god rettshjelpsdekning i innboforsikringen din, kan det være unødvendig å tegne en boligkjøperforsikring. Men husk å sette deg godt inn i vilkårene før du bestemmer deg.

Dyreforsikring: Mange dyreeiere velger å forsikre kjæledyrene sine, og forsikring for hunder er spesielt populært. Dersom hunden din blir syk og må opereres kan veterinærutgiftene bli svært høye. Er du uheldig og får et kjæledyr som opplever mange helseproblemer gjennom livet, vil en dyreforsikring komme godt med for å hjelpe på de dyre veterinærregningene.

Samtidig er det ikke gitt at kjæledyret ditt vil pådra seg alvorlige sykdommer. Et alternativ kan være å sette av penger på en egen konto. På den måten har du en buffer til veterinærutgifter om nødvendig, uten de løpende kostnadene en forsikring innebærer.

Forsikringene du kan droppe

Helseforsikring: Det er ikke helsekø for de alvorligste sykdommene og du kan bruke «fritt sykehusvalg» hvis det er kø på det lokale sykehuset. Samtidig kan arbeidsgivere tegne behandlingsforsikring, noe den bør gjøre dersom du er uerstattelig på jobb. Kjøp i verste fall operasjon på egen hånd.

Verdisaksforsikring: Med mindre det er snakk om en svært kostbar klokke eller lignende, har du i de aller fleste tilfeller råd til å erstatte verdigjenstander hvis de går tapt. Det er også verdt å merke seg at affeksjonsverdi, altså den følelsesmessige verdien av en gjenstand, ikke kan forsikres.

Uflaksforsikring/trygghetsforsikring: I butikker blir man gjerne tilbudt forsikring når man kjøper varer som smarttelefon og PC. De færreste har noe reelt behov for dette, enten er man dekket av innboforsikring, reiseforsikring eller kjøpsgaranti og reklamasjon. Bruk heller pengene på å kjøpe deg nytt om du skulle ha skikkelig uflaks, ikke forsikre deg mot den.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Sjekk om du er dobbeltforsikret

Avslutningsvis ønsker vi å dele et nyttig tips: Sjekk om du har dobbel forsikring.

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange har slike overlappende forsikringer uten å være klar over det, og verken forsikringsselskaper eller forsikringsformidlere har mulighet til å oppdage dette siden de ikke deler slik informasjon seg imellom.

For skadeforsikringer, slik som hus- eller innboforsikring, vil ikke dobbeltforsikring føre til at du får dobbel utbetaling ved en skade. På den andre siden, med personforsikringer, fungerer det annerledes. Du kan for eksempel ha to eller flere livsforsikringer, og hver av dem vil bli utbetalt ved dødsfall, i tråd med vilkårene.

Dekket av medlemskap: Det er nokså vanlig å ha overlappende innbo- eller reiseforsikring. Hvis du for eksempel er medlem i et LO-forbund, inngår LOfavør innboforsikring som en del av medlemsfordelene. Derfor kan det være lurt for deg eller andre i husstanden å vurdere å si opp eventuelle andre innboforsikringer dere måtte ha.

Dekket av andre i familien: Det er ikke uvanlig å være forsikret gjennom ektefellen eller samboeren sin uten å være klar over det. Forsikringer som innbo- og reiseforsikring kan ofte utvides til å omfatte hele familien.

Dekket av arbeidsgiver: Mange arbeidsgivere tilbyr personalforsikringer som en del av sine ansattgoder. Du kan også være dekket av arbeidsgivers reiseforsikring. Denne reiseforsikringen kan også dekke hele den ansattes familie hvis arbeidsgiver har valgt dette.

Hva kan jeg gjøre?

Hvis du tror at du kan være dobbeltforsikret, er det lurt å få en fullstendig oversikt over alle forsikringene du har.

  • Undersøk om du har noen forsikringer som er inkludert i medlemskap i en forening eller et forbund.
  • Spør arbeidsgiveren din om hvilke personalforsikringene du er dekket av.
  • Snakk med din ektefelle eller samboer for å finne ut hvilke forsikringer hen har, inkludert de som kan være via arbeidsgiveren.
  • Ta en gjennomgang av alle forsikringer du selv har tegnet.
Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: