Hva koster uføreforsikring? Pris i 2024

Lurer du på hva uføreforsikring koster? Vi gir deg en komplett oversikt over kostnadene for uførekapital og uførepensjon. Du vil lære hvilke faktorer som påvirker prisen mest, hvordan innbetalinger og utbetalinger fungerer, og hvilke alternativer som kan være verdt å vurdere. Les vår guide for å sikre at du ikke betaler mer enn nødvendig.

Innholdsfortegnelse

Hva koster uføreforsikring?

Uføreforsikring koster vanligvis mellom 3.000 og 6.000 kroner i året, tilsvarende en månedlig kostnad på mellom 250 og 500 kroner. Prisen vil variere basert på flere individuelle faktorer. Disse faktorene, som vi skal gå nærmere inn på senere i artikkelen, inkluderer alder, helsesituasjon, yrkeserfaring, og eksisterende gjeld. Kort fortalt, vil disse elementene påvirke hvor mye du betaler for uføreforsikringen.

Innbetalingsmetodene kan variere mellom forsikringsselskapene. Det er vanlig å motta en årlig giro med en fast forfallsdato, men månedlige eller halvårlige betalinger er også alternativer. Hos de fleste forsikringsselskap kan du kombinere uføreforsikringen med andre forsikringer, slik at du kan betale samlet. Dette kan også gi deg rabatter hvis du samler flere forsikringer hos samme selskap.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Prisfaktorer

Det er mange ulike faktorer som påvirker den endelige forsikringspremien for uføreforsikring. Behovene til hvert enkelt individ og deres spesifikke situasjon spiller en stor rolle. Forsikringsselskapene vektlegger ulike faktorer forskjellig, men typisk vil utdanning, yrke og helsetilstand ha størst innvirkning på prisen.

Utdanning og yrke spiller en stor rolle fordi de bestemmer inntektsnivået ditt og dermed hvor mye du kan trenge i støtte hvis du blir ufør. Uføretrygd dekker bare en del av inntekten, opp til 600.000 kroner i året. Hvis du tjener betydelig mer enn dette, vil du miste en større andel av inntekten ved uførhet, noe som kan gjøre det nødvendig med en dyrere uføreforsikring.

Din nåværende helsetilstand er en annen viktig faktor. Hvis du er ved god helse når du tegner forsikringen, vil dette ha mindre innvirkning på forsikringspremien. Men hvis du har eksisterende helseproblemer eller en sykdom med høy risiko for tilbakefall, kan forsikringsselskapet øke prisen for å dekke den økte risikoen. I noen tilfeller kan søknaden bli avslått, men vanligvis justeres prisen opp for å kompensere for risikoen.

Alder er også en betydelig faktor. Den laveste alderen for å tegne uføreforsikring er 18 år, og premien er lavest i ung alder. Dette skyldes at unge sjelden har høyere utdanning og godt betalte jobber. Etter hvert som du blir eldre og får mer utdanning og yrkeserfaring, øker forsikringspremien.

Typer og varianter av uføreforsikring

Det finnes to hovedtyper uføreforsikring som kan være relevante å vurdere: engangsutbetaling (uførekapital) og månedlig utbetaling (uførepensjon eller uførerente). Du kan ofte søke om én av disse eller begge. Prisen på uføreforsikringen blir naturligvis høyere hvis du skal ha begge. Det er også viktig å merke seg at uføreforsikring er et tillegg til uføretrygd fra NAV. Du mister altså ikke uføretrygden hvis du har uføreforsikring.

Uførekapital

Uførekapital gir en engangsutbetaling hvis du har vært ufør i minst to år sammenhengende. Etter denne utbetalingen vil du ikke motta videre støtte fra forsikringsselskapet. Uførekapitalen er skattefri, i motsetning til uføretrygd som beskattes. Uførekapital passer kanskje best for de som tror de kan klare seg på uføretrygden alene og ønsker å bruke engangsutbetalingen til å investere i en permanent bolig.

Mange forsikringsselskaper krever nå at både NAV og fastlegen din må erklære at det er stor sannsynlighet for at du vil forbli ufør resten av livet før du kan motta uførekapital. Dette kravet er spesielt relevant for unge mennesker, da det sjelden blir erklært varig uførhet i ung alder.

Uførerente eller uførepensjon

Uførerente, også kjent som uførepensjon, gir månedlige utbetalinger hvis du har vært ufør i ett år eller mer. Disse utbetalingene varer til du når pensjonsalder, hvis det er nødvendig, uavhengig av hvor ung du var da du ble ufør. Uførerente er nyttig for de som risikerer at lønnstapet ved uførhet vil påvirke deres evne til å dekke faste utgifter betydelig.

Tilsvarende som med uførekapital, kan utbetalingene begynne tidligere enn det normale kravet. For å få utbetaling før du har vært ufør i ett år, må du ha dokumentasjon fra både NAV og fastlegen din som bekrefter at du sannsynligvis vil være ufør over en lang periode, gjerne betydelig lengre enn ett år.

Hvordan få lavest mulig pris på uføreforsikring

Det kan være utfordrende å finne måter å redusere prisen på uføreforsikring på. Likevel finnes det et par grep som kan gjøre forsikringene noe rimeligere, eller i hvert fall at du får mer ut av dem.

Stadig flere arbeidsgivere tilbyr gruppelivsforsikring som inkluderer uførekapital. Dette betyr at du kan få både livsforsikring og uføreforsikring samlet i én forsikring gjennom jobben. Ved å ha en kombinert forsikring kan du spare penger sammenlignet med å betale for uføreforsikring og gruppelivsforsikring separat.

Fagforbund og medlemsorganisasjoner tilbyr ofte forsikringer til rabatterte medlemspriser, som ofte er lavere enn de prisene du ville fått som enkeltkunde. Ved å kjøpe uføreforsikring gjennom et fagforbund kan du derfor oppnå betydelige besparelser. Eksempler på foreninger som tilbyr rabatter på uføreforsikring er LOfavør, Utdanningsforbundet, Delta, Tekna og Negotia.

Den største sparemuligheten får du hvis du tegner uføreforsikring mens du er ung, enten som student eller i begynnelsen av arbeidslivet. Forsikringspremien er vanligvis lavere jo yngre du er, og det er derfor en god idé å slå til tidlig for å sikre lavere kostnader over tid.

Til slutt er det avgjørende å innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper før du tar en beslutning. Ved å sammenligne alternativer får du en bedre forståelse av markedet og kan finne den mest konkurransedyktige prisen og de beste vilkårene for din situasjon. Unngå å velge det første tilbudet som dukker opp; bruk litt tid på å vurdere flere alternativer grundig. Bruk gjerne en anbudstjeneste som Tjenestetorget for å hente flere tilbud samtidig.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Trenger man uføreforsikring?

Uføreforsikring er en av de viktigste forsikringene innen personforsikringer, og nesten en «må ha»-forsikring. Hvis du blir rammet av en uforutsett hendelse som sykdom eller ulykke som gjør deg arbeidsufør, vil uføreforsikringen hjelpe deg å sikre din økonomi. Dette gjør at du kan opprettholde livsstilen du og familien din har opparbeidet dere, selv i utfordrende tider.

Alle som er i jobb og avhenger av inntekten sin bør i utgangspunktet ha uføreforsikring. Denne forsikringen er spesielt viktig for dem med forsørgeransvar eller som har gjeld basert på deres nåværende inntektsnivå.

For prisen du betaler, får du en betydelig økonomisk trygghet. Uføreforsikring gir deg ro i sjelen ved å vite at du har en sikkerhet i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Investeringen i uføreforsikring kan være avgjørende for å sikre at du og dine nærmeste kan opprettholde en stabil og trygg økonomisk situasjon.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: