Hva koster livsforsikring? Pris i 2024

Er du nysgjerrig på hva livsforsikring koster? Vi gir deg en komplett oversikt over prisene på livsforsikring, faktorene som påvirker prisen, hvordan du kan spare penger, og mer. Les videre for å sikre deg den beste avtalen og unngå å betale mer enn nødvendig.

Innholdsfortegnelse

Hva koster livsforsikring?

Livsforsikring er en forsikring som gir en engangs pengeutbetaling til ektefelle, samboer, barn eller annen valgfri mottaker når den forsikrede dør.

Prisen på livsforsikring varierer betydelig, fra 2.000 kroner til over 12.000 kroner per år. Denne store spennvidden skyldes at forsikringsselskapene beregner en individuell pris basert på risikoen i hvert tilfelle.

Siden prisen på livsforsikringen er et resultat av risiko, er prisene lavere desto yngre man her. Basert på våre undersøkelser, hvor en forsikringssum på 2 millioner blir brukt som utgangspunkt, vil gjennomsnittsprisene se omtrent slik ut: 

  • En person mellom 25 og 30 år betaler rundt 2.000 kroner i året.
  • Personer mellom 40 og 45 år betaler 3.500 til 4.500 kroner i året.
  • De over 55 år må regne med å betale rundt 12.000 kroner årlig.

Verdt å merke seg er at medlemskap i fagforeninger kan gi betydelig reduserte priser på livsforsikring. For eksempel kan en 30-åring i en fagforening betale så lite som 500 kroner i året, mens en 50-åring kan få forsikring for rundt 2.000 kroner årlig.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Typer og varianter

Det finnes mange ulike forsikringstyper på markedet, og noen av dem kan forveksles med livsforsikring. I tillegg finnes det spesifikke varianter av livsforsikring som skiller seg fra den tradisjonelle formen.

Gruppelivsforsikring: Før du bestiller en livsforsikring/dødsfallforsikring bør du sjekke om du allerede er forsikret gjennom jobben. Det er nemlig ikke uvanlig at arbeidsgiver har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Denne vil gjelde for både jobb og privat, og er ofte beregnet ut ifra grunnbeløp i Folketrygden, eksempelvis 10 G, eller ut ifra årslønnen din. Hvis du har en gruppelivsforsikring gjennom jobben, kan du velge å ta med deg denne videre selv om du slutter i stillingen.

Helseforsikring: En helseforsikring er forskjellig fra livsforsikring ved at den primært dekker kostnader for medisinsk behandling hos private aktører. Den er spesielt nyttig for å unngå lange ventetider i helsekøer dersom du trenger behandling eller operasjon. Helseforsikring gir imidlertid ingen engangsutbetaling ved dødsfall, slik en livsforsikring gjør.

Ulykkesforsikring: Ulykkesforsikring gir en utbetaling ved dødsfall, men erstatningssummen er vanligvis lavere enn ved livsforsikring. Ofte utbetales opptil 5% av den valgte forsikringssummen ved dødsfall, mens andre ganger dekker den hovedsakelig begravelsesutgifter. Det er viktig å merke seg at ulykkesforsikringen kun gjelder hvis dødsfallet skyldes en ulykke, og den dekker ikke dødsfall som skyldes sykdom. I tillegg gir ulykkesforsikringen utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykke, og den kan dekke behandlingsutgifter.

Slik sjekker du pris på livsforsikring

Det finnes flere livsforsikring-kalkulatorer på nettet, for eksempel hos SpareBank 1 og Tryg, som du kan bruke for å få en indikasjon på prisene. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at resultatene fra disse kalkulatorene ikke alltid samsvarer helt med det endelige tilbudet fra forsikringsselskapet. Kalkulatorene tar ofte ikke hensyn til alle de variablene som inngår i forsikringsselskapenes beregninger, som din detaljerte helsehistorikk, yrkesrisiko og personlige livsstil. Derfor vet du ikke hva prisen på livsforsikring er hos de ulike leverandørene før du har mottatt et reelt tilbud.

Å fylle ut søknadsskjemaer hos mange ulike forsikringsselskaper kan være tidkrevende og tungvint. For å forenkle prosessen kan du bruke en anbudstjeneste som Tjenestetorget. Ved å fylle ut ett enkelt skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig. Dette sparer deg tid og gir deg muligheten til å sammenligne priser og vilkår, slik at du finner den beste avtalen for dine behov.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Hvordan spare penger

Når du skal tegne en forsikring, er det naturlig å ønske å betale minst mulig. For å oppnå dette finnes det flere tilnærminger. Start med å undersøke hvilke tilbud som finnes gjennom arbeidsplassen eller yrkesorganisasjonen din, da disse ofte kan gi deg en fordelaktig pris.

Hvis du skal tegne en individuell livsforsikring, er det viktig å ikke bare velge det første tilbudet du finner. Samle inn flere tilbud, eksempelvis gjennom Tjenestetorget, og sammenlign dem på tvers av ulike forsikringsselskaper. Dette hjelper deg med å finne ut hva som er en rimelig pris for din situasjon, og du kan unngå de dyreste alternativene. Sørg for å lese vilkårene nøye for å sikre at forsikringene gir samme dekning, slik at sammenligningen blir korrekt.

Prisen på livsforsikring avhenger av helsetilstanden din, og det er mulig å redusere kostnadene ved å gjøre helsefremmende tiltak. Livsforsikring er for eksempel alltid dyrere for røykere på grunn av økt risiko. Ved å slutte å røyke, kan du ikke bare spare penger på tobakk, men også oppnå en lavere pris på livsforsikringen din.

Siden du selv bestemmer forsikringssummen, har du stor innflytelse på prisen på livsforsikringen. En høyere forsikringssum vil naturligvis medføre en høyere premie. Noen velger en forsikringssum på 500.000 kroner, mens andre foretrekker to millioner kroner. Valget avhenger av behovene til deg og dine etterlatte. Hvis de etterlatte kan ende opp med en stor gjeld de ikke kan betjene alene, bør forsikringssummen være høy nok til å dekke dette. Hvis det derimot kun er snakk om å dekke mindre utgifter for å få hverdagen til å gå rundt, kan en lavere forsikringssum være tilstrekkelig.

Trenger man livsforsikring?

Livsforsikring er ikke nødvendig for alle. Denne typen forsikring er mest relevant for deg som forsørger en familie eller som ønsker å sikre økonomisk trygghet for din familie, ektefelle eller partner ved din bortgang. Selv om livsforsikring ikke er obligatorisk, velger mange å tegne en for å sikre at deres etterlatte ikke står igjen med økonomiske utfordringer.

Livsforsikring kan ofte være verdt prisen for de som har lån og faste utgifter. Hvis du for eksempel har tatt opp huslån sammen med partneren din, kan partneren risikere å måtte selge huset hvis de ikke kan betjene lånet alene. Har du barn, kan en livsforsikring bidra til å sikre deres økonomiske fremtid, ved å gjøre det lettere for dem å ta utdanning, finne jobb og etablere seg.

For de som har ektefelle med særkullsbarn, bør livsforsikring vurderes, da det kan påvirke arveoppgjøret. På den annen side, for enslige uten barn, er det vanligvis mindre nødvendig å tegne livsforsikring.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: