Vilkår for bruk

Dolphin Internet AS, org.nr. 922 198 586, Ladebekken 2, 7041 Trondheim («Forsikringssiden.no») driver en digital formidlingsportal på nettsiden https://forsikringssiden.no/ («Tjenesten»). Ved å benytte deg av Tjenesten vår aksepterer du de nåværende betingelsene for bruk.

01. Parter og virkeområde

 • 1.1 Dolphin Internet AS, med organisasjonsnummer 922 198 586 og lokalisert på Ladebekken 2, 7041 Trondheim (referert til som «Forsikringssiden.no», «Forsikringssiden”, «vi» eller «oss»), driver en digital formidlingsportal på nettsiden https://forsikringssiden.no/ («Tjenesten»). Denne tjenesten tilbyr forbrukere (henvises til som «deg» eller «du») en plattform for å forespørre tilbud fra forsikringsselskaper ved å legge inn forespørsler gjennom Tjenesten.
 • 1.2 For å benytte Tjenesten, må du godta disse brukervilkårene. Ved å starte bruk av Tjenesten, anses du for å ha akseptert vilkårene. Dersom du ikke er enig i brukervilkårene, kan du ikke bruke Tjenesten.

02. Levering

 • 2.1 Tjenesten tilbyr deg muligheten til å forespørre tjenester fra tredjeparter. Når du publiserer en forespørsel på Tjenesten, anses leveringen som påbegynt, og du anerkjenner dermed at du fraskriver deg angreretten.
 • 2.2 Etter at din forespørsel er publisert, vil næringsdrivende kontakte deg via e-post, SMS, eller telefon for å gi deg spesifikke tilbud. Forsikringssiden.no fungerer utelukkende som en formidlingsplattform, og er ikke en part i noen avtaler som måtte bli inngått mellom deg og tredjeparter som resultat av kontakten etablert gjennom Tjenesten.

03. Dine plikter

 • 3.1 For å benytte Tjenesten må du være myndig, og den skal kun brukes til personlige, ikke-kommersielle formål i Norge.
 • 3.2 Du har selv ansvaret for innholdet i din forespørsel. Det betyr at det du sender inn må overholde disse brukervilkårene, samt alle relevante lover og forskrifter. Innholdet i forespørselen skal ikke krenke rettighetene til tredjeparter, og det skal ikke være krenkende, uanstendig eller ulovlig. Forsikringssiden.no har ikke ansvar for å overvåke innholdet i din forespørsel, men forbeholder seg retten til å fjerne innhold som bryter med disse kravene uten forvarsel.
 • 3.3 Du må ikke forsøke å hacke eller på annen måte bruke Tjenesten på en måte som kan skade, forstyrre eller ødelegge dens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

04. Immaterielle rettigheter

 • 4.1 Når du publiserer forespørsler på Tjenesten, beholder du eventuelle immaterielle rettigheter til innholdet i disse forespørslene. Du gir imidlertid Forsikringssiden.no en gratis, ikke-eksklusiv rett til å bruke disse rettighetene så langt det er nødvendig for å kunne levere Tjenesten til deg.
 • 4.2 Alle immaterielle rettigheter knyttet til selve Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til innhold, materiale, tekst, bilder, programvare og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, tilhører oss eller våre lisensgivere. Du har ikke rett til å bruke disse immaterielle rettighetene utenfor det som er tillatt gjennom normal bruk av Tjenesten.

05. Personvern

 • 5.1 Vi behandler dine personopplysninger og data i henhold til gjeldende lovgivning, som utdypet i vår personvernerklæring. Du kan lese personvernserklæringen på: https://forsikringssiden.no/personvern

06. Suspensjon, utestenging og sletting

 • 6.1 Vi forbeholder oss retten til å midlertidig suspendere din tilgang til Tjenesten ved behov for vedlikehold, driftsendringer eller tekniske justeringer.
 • 6.2 Skulle vi mistenke at du misbruker Tjenesten, eksempelvis ved å bruke den i strid med våre vilkår eller lovgivningen, kan vi midlertidig nekte deg adgang. Ved gjentakende eller grove tilfeller av misbruk, eller hvis du ikke korrigerer et avtalebrudd innen en rimelig frist, kan vi beslutte å permanent utestenge deg fra Tjenesten.
 • 6.3 Vi vil, når det er praktisk gjennomførbart, informere deg før vi stenger tilgangen din. Ved permanent utestengelse vil alle dine eksisterende forespørsler bli automatisk slettet.

07. Skadesløsholdelse

 • 7.1 Du skal holde Tjenesten skadesløs for ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter herunder, men ikke begrenset til, næringsdrivende, andre brukere og offentlige myndigheter, og (ii) mot oss som følge av din bruk av Forsikringssiden.no.

08. Ansvarsbegrensning

 • 8.1 Tjenesten og det tilhørende innholdet tilbys «som det er». Vi garanterer ikke at Tjenesten alltid vil være tilgjengelig, fri for feil, eller egnet for spesifikke formål. Bruken av Tjenesten skjer på eget ansvar.
 • 8.2 Vi har ingen kontroll over innhold som publiseres av andre brukere, annonsører eller tredjeparter på Tjenesten, eller gjennom lenker, og tar ikke ansvar for slikt innhold. Videre er vi ikke en part i avtaler du inngår med tredjeparter gjennom bruken av Tjenesten, og vi kan ikke holdes ansvarlige for kontraktsbrudd, tap eller skader som oppstår fra tjenester du anskaffer fra tredjeparter. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, personskader, tyveri, tap på grunn av forsinkelser, mangler, eller skuffende kvalitet på tjenester fra tredjeparter, samt andre tap eller skader som resulterer av tredjepartenes handlinger.
 • 8.3 I den utstrekning det er tillatt etter norsk rett, er verken vi, våre representanter eller ansatte ansvarlige for direkte eller indirekte tap eller skader som kan oppstå fra din bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data, fortapt fortjeneste, driftstap, avsavnstap, kostnader til erstatningsprodukter, eller tap av goodwill.

09. Endringer

 • 9.1 Forsikringssiden har rett til å endre disse vilkårene, samt innholdet og funksjonaliteten til Tjenesten. Endringene kan være forårsaket av ulike faktorer som oppdateringer i teknisk infrastruktur, endringer fra våre underleverandører, eller nye krav fra offentlige myndigheter. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene er tilgjengelige på nåværende URL (https://forsikringssiden.no/bruksvilkar).
 • 9.2 Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringer har trådt i kraft, regnes dette som din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke kan godta endringene, må du avslutte bruken av Tjenesten.

10. Lovvalg, klage og tvisteløsning

 • 10.1 Brukervilkårene er underlagt norsk rett.
 • 10.2 Ønsker du å klage på Tjenesten må dette gjøres innen rimelig tid. Klager bør fremsettes skriftlig. Tvister som måtte oppstå ved bruk av Tjenesten skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for for domstolene.
 • 10.3 Forsikringssiden er ikke forpliktet til å delta i noen konflikter som oppstår mellom deg og andre brukere av Tjenesten, eller mellom deg og tredjeparter.