Hva koster innboforsikring? Pris i 2024

Lurer du på hva en innboforsikring koster? Vi gir deg en komplett guide til prisene på innboforsikring, inkludert hvilke faktorer som påvirker dem, forskjellene som finnes på markedet, hvordan du kan spare penger på innboforsikring, og mer. Les videre for å sikre deg den beste avtalen til lavest mulig pris.

Innholdsfortegnelse

Hva koster innboforsikring?

Prisen på innboforsikring vil vanligvis ligge et sted mellom 500 og 4.000 kroner per år, og er i stor grad avhengig av hvilken forsikringssum og dekning du velger.

For å finne ut hvor mye du bør forsikre innboet ditt for; beregn verdien av alt i boligen din. For eksempel, hvis innboet ditt er verdt 500.000 kroner, bør du ha en forsikring med tilsvarende dekning. Jo høyere forsikringssum, desto dyrere blir forsikringen.

For en forsikringssum på 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge mellom 500 og 1.500 kroner i året. For en dekning på over 2 millioner kroner, kan prisen variere fra 1.000 til over 4.000 kroner per år. Du kan velge å betale månedlig eller årlig.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Disse faktorene påvirker prisen

Prisen for innboforsikring bestemmes av flere faktorer. Her er de mest sentrale:

  • Dekning: Du kan ofte velge om dekningen skal være standard eller utvidet, ofte kalt topp/super. Sistnevnte har høyere pris.
  • Forsikringssum: Jo høyere beløp du forsikrer innboet ditt for, desto høyere blir prisen. Sørg for å beregne verdien av alt du eier nøyaktig.
  • Egenandel: Du kan ofte velge egenandel selv. Egenandelen er den prisen du selv betaler dersom et skadetilfelle oppstår. Høy egenandel gir lavere premie.
  • Boligtype: Om du bor i leilighet, rekkehus eller bolig kan spille inn på prisen.
  • Skadeforebyggende tiltak: Tiltak som innbruddsalarm, brannalarm og vannstoppventil kan gi rabatter.
  • Medlemskap i fagforening: Fagforeninger har ofte avtaler med forsikringsselskaper som gir gunstige priser.
  • Samlerabatter: Forsikringsselskaper tilbyr ofte 10-25 % samlerabatt dersom du velger å samle flere forsikringer hos dem.

Typer og varianter

Det er viktig å vite forskjellen mellom innboforsikring og andre typer forsikringer:

Innboforsikring: Dekker eiendeler og løst inventar som møbler, hvitevarer, elektronikk og klær. Innboforsikringen beskytter mot tap ved innbrudd, brann og vannskader på eiendeler.

Husforsikring: Dekker selve bygningen, men ikke eiendelene i huset. Dette inkluderer normalt skader på grunn av brann, lynnedslag, vannlekkasjer og andre bygningsrelaterte skader.

Verdisaksforsikring: Dekker spesielt kostbare gjenstander som ikke er fullt dekket av innboforsikringen. Dette kan inkludere smykker, kunstverk, musikkinstrumenter og andre verdifulle eiendeler. En verdisaksforsikring gir deg muligheten til å spesifisere verdifulle gjenstander for å sikre at de er dekket til full verdi i tilfelle skade eller tyveri.

Tips for å få lavere pris på innboforsikring

Det er store prisforskjeller på innboforsikring, og ved å velge riktig forsikringsselskap kan du spare mye penger.

Du kan spare penger på innboforsikring ved å gjennomføre skadeforebyggende tiltak i hjemmet. Installer innbruddsalarm, brannalarm eller vannalarm, og vurder å få utført en el-kontroll eller montere en vannstoppeventil. Rabattene på slike tiltak varierer mellom forsikringsselskaper, men kan være så høye som 60%. Forhør deg med forsikringsselskapet for å vite hvilke tiltak som gir rabatt.

Forsikringssummen bør samsvare med verdien av innboet ditt. En for lav sum kan føre til at ikke alle skader dekkes, mens en for høy sum medfører unødvendig høy pris for innboforsikringen. Beregn verdien av eiendelene dine nøyaktig for å finne den riktige forsikringssummen.

Mange yrkesorganisasjoner, som LO, NITO og Akademikerne, har avtaler med forsikringsselskaper som gir medlemmene bedre pris på innboforsikring. Sjekk om din organisasjon har slike avtaler, eller vurder medlemskap i en relevant organisasjon for å få tilgang på rabattene.

Samle alle forsikringene dine hos ett forsikringsselskap for å få samlerabatt. Mange selskaper gir rabatt på mellom 10 og 25% hvis du har flere forsikringer hos dem. Sjekk hvilke selskaper som tilbyr samlerabatt og hvor mye du kan spare.

For å sjekke pris på innboforsikring, bruk en anbudstjeneste som Tjenestetorget. Ved å fylle ut ett skjema får du tilbud fra opptil tre forskjellige selskaper. Dette er kostnadsfritt og uforpliktende. Selskapene vet at de konkurrerer om deg som kunde, noe som kan føre til bedre tilbud. Husk riktignok at pris ikke er alt – sjekk hvilken innboforsikring som tilbyr den beste kombinasjonen av pris og dekning.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Trenger jeg innboforsikring?

Innboforsikring anbefales på det sterkeste. Selv om det ikke er lovpålagt, tar du store sjanser ved å ikke forsikre innboet ditt. Mange undervurderer verdien av alt de eier, siden eiendelene ofte er anskaffet over mange år. Ved innbrudd, brann, oversvømmelse eller andre skader, kan du miste verdier for flere hundre tusen kroner.

Innboforsikring er spesielt viktig for huseiere, men også for leietakere. Utleiers forsikring dekker kun bygningen og eventuelle møbler som tilhører utleier, men ikke dine personlige eiendeler. Som leietaker må du altså selv sørge for å tegne innboforsikring for å sikre dine eiendeler.

Før du bestemmer deg for å tegne en innboforsikring, bør du undersøke om du allerede er dekket gjennom en fagforening eller yrkesorganisasjon du er medlem av. Noen av disse organisasjonene har forhandlet frem gunstige forsikringsavtaler for sine medlemmer. Hvis du er dekket gjennom en slik avtale, er det unødvendig å skaffe en privat innboforsikring, da dette vil føre til dobbeltforsikring.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: