Knif Trygghet Forsikring

Knif Trygghet Forsikring AS er et forsikringsselskap som ble grunnlagt i 2007. Selskapet driftes av 54 forskjellige organisasjoner som tilhører kristne trossamfunn eller organisasjoner.

Formålet er å «verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner».

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Knif Trygghet Forsikring tilbyr skreddersydde forsikringer for kundene sine, og streber etter å kunne tilby best mulige vilkår. Selskapet har kristen forankring, og overskuddet fra driften deles ut til det kristne felleskapet.

Knif Trygghet leverer forsikringstjenester til definerte målgrupper som som er involvert i frivillig eller ideell sektor i Norge.

Det er mulig å få flere kundefordeler om man har Knif som forsikringsselskap. Dette inkluderer for eksempel rabatter hos Riis Bilglass og Falck veihjelp. Knif Trygghet eier for øvrig merkevaren Ibis Forsikring, som de bruker for å nå ut til en annen type kundegruppe.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: