Hva koster husforsikring? Pris i 2024

Lurer du på hva husforsikring koster? Vi gir deg en grundig oversikt over prisene for husforsikring, inkludert hva dette vanligvis koster, hvordan forsikringspremien beregnes, hva en boligforsikring dekker, og hvordan du kan spare penger på forsikringen din.

Innholdsfortegnelse

Hva koster husforsikring?

Prisen på husforsikring kan variere mye, fra 6.000 – 25.000 kroner per år, tilsvarende 500 – 2083,33 kroner per måned. Dette avhenger blant annet av dekningsgraden og verdien på boligen din. Husk at den billigste forsikringen ikke nødvendigvis er det beste valget. Se på dekningsgrad, egenandel og forsikringssum for å få mest mulig igjen for pengene.

Det er mange faktorer som påvirker prisen på husforsikringen, og det er vanskelig å si nøyaktig hva du må betale uten å vite detaljene om din bolig. Forsikringsselskapene tilbyr ofte kalkulatorer for å estimere kostnaden, men for et nøyaktig pristilbud må du be om et reelt tilbud fra selskapet. Dette er uforpliktende, og du kan sammenligne priser fra flere selskaper før du bestemmer deg

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Disse faktorene avgjør prisen

Mange variabler påvirker prisen på husforsikring. Noen av de viktigste faktorene inkluderer:

 • Boligens verdi: Verdien på boligen er den største prisfaktoren. Det er billigere å forsikre en bolig som er verdt 2 millioner kroner enn et herskapshus til 50 millioner.
 • Byggematerialer: Materialene som er brukt i byggingen av boligen, påvirker prisen. Boliger bygget med materialer kjent for god holdbarhet og motstandskraft mot skader kan gi lavere premie. Omvendt vil boliger bygget med materialer som ikke tåler tidens tann, ha høyere premie.
 • Kjeller og våtrom: Kjellere og våtrom øker forsikringspremien fordi disse rommene er mer utsatt for skader enn tørre rom.
 • Tilleggsbygg: Mange eller store tilleggsbygg som garasjer, uthus eller anneks øker prisen på forsikringen.
 • Beliggenhet: Boligens beliggenhet spiller en stor rolle i prissettingen. Noen områder er mer utsatt for naturskader, hærverk eller innbrudd enn andre.
 • Tilstand og alder: Eldre bygg krever ofte mer vedlikehold og er mer utsatt for slitasje og skader. Forsikringsselskapene vurderer også tilstanden på bygget, og ser eksempelvis på alder på rørsystem og elektriske installasjoner.
 • Skadeforebyggende tiltak: Alarmsystemer, brannalarm, sprinkleranlegg, vannstoppventil og elektriske sikringssystemer kan redusere forsikringspremien.
 • Dekningsgrad: Dekningsgraden, som bestemmer hvor omfattende forsikringen er, påvirker også premien. Høyere dekningsgrad gir høyere premie.
 • Egenandel: Egenandel påvirker også prisen; høy egenandel gir lavere premie, mens lav egenandel gir høyere premie.

Forsikringsselskapene samler alle disse opplysningene for å få et helhetlig bilde av risikoen og fastsette en forsikringspremie som reflekterer sannsynligheten for fremtidige skader og kostnadene forbundet med disse.

Typer og varianter av husforsikring

Forsikringsselskapene tilbyr ulike dekningsalternativer for husforsikring, og disse kan ofte skreddersys dine spesifikke behov. De vanligste alternativene er standard boligforsikring og super- eller plussdekning. Hvis disse ikke dekker behovene dine tilstrekkelig, kan du legge til utvidelser mot et tillegg i prisen, som for eksempel utleieforsikring eller dekning for garasjen din.

I tillegg til husforsikring finnes det flere andre type forsikringer som kan være relevante for hjemmet ditt:

 • Innboforsikring: Dekker innbo og løsøre, som sykler, barnevogner og lignende, som ikke inngår i boligforsikringen.
 • Byggeforsikring: Beskytter mot skader og tyveri på bygninger under oppføring.
 • Utleieforsikring: Dekker skader forårsaket av leietakere, samt utgifter ved utkastelse eller manglende husleie. Dette kan ofte legges til din vanlige husforsikring.
 • Hytteforsikring: Beregnet for hytter eller fritidsboliger. Vurder også om du trenger en egen innboforsikring til feriehuset eller hytta, da det kan være større verdier der enn man tror.

For deg som bor i leilighet

Bor du i leilighet eller en tre- til firemannsbolig, trenger du sannsynligvis ikke å bekymre deg for boligforsikring, siden bygningen ofte er dekket av sameiet eller borettslagets felles husforsikring. For leietakere gjelder det samme, da du ikke er ansvarlig for bygningsmassen. Vi anbefaler imidlertid at du har en god innboforsikring for å beskytte dine eiendeler. For mer informasjon om innboforsikring og pris, har vi en egen artikkel om dette temaet.

Forskjeller i dekning og pris

Som tidligere nevnt, er det vanlig å skille mellom standard husforsikring og super- eller plussdekning, samt eventuelle tilleggsdekninger. Husforsikringen skal dekke selve bygningen, men hva dette innebærer spesifikt kan variere mellom tilbydere.

En standard husforsikring dekker typisk:

 • Brann og naturskader
 • Vannskader og skader på rørsystemet (vær oppmerksom på unntakene)
 • Innbrudd, tyveri og hærverk (utenom innbo)
 • Ansvar og rettshjelp, inkludert advokathjelp
 • Skadedyrsanering

Standard husforsikring er alternativet som er rimeligst i pris, og er ofte tilstrekkelig for nyere bygninger av normal kvalitet. Denne forsikringen dekker de mest vanlige problemene. For eldre bygninger med større risiko for følgeskader kan utvidet dekning være mer relevant.

Superforsikring eller plussforsikring gir bredere dekning og er ikke nødvendigvis mye dyrere. En ulempe er at mange forsikringsselskaper krever at bygningen som forsikres er av nyere dato, gjerne ikke eldre enn 30 – 50 år.

Tilleggsdekninger dekker det som ikke inngår i standard-, pluss- eller superforsikring. Dette kan være relevant hvis du har et gammelt hus, ønsker utleieforsikring, eller vil ha dekning for hageanlegg eller basseng. Slike tilleggsdekninger vil naturligvis øke prisen på husforsikringen din.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med:

Flere måter å spare penger på

Her har vi samlet noen gode råd for å spare penger på husforsikringen din:

De fleste forsikringsselskaper gir rabatt hvis du samler flere forsikringer hos dem. Ved å ha både innboforsikring og husforsikring hos samme selskap, kan du også redusere egenandelen. Har du innboforsikringen hos ett selskap og husforsikringen hos et annet, må du betale to egenandeler ved skader som berører begge forsikringene. Ved å samle begge forsikringene hos samme selskap, betaler du kun én egenandel ved slike skader, og du får i tillegg samlerabatt.

Å legge forsikringen ut på anbud er en effektiv måte å få flere tilbud på, slik at du kan sammenligne og velge det beste alternativet. Bruk gjerne Tjenestetorget for å innhente konkurransedyktige tilbud fra flere forsikringsselskaper. Dette gir deg en rask oversikt over markedet og hjelper deg med å finne den beste prisen.

Søk etter oppdaterte tester og erfaringer om forsikringsselskaper og deres forsikringer. Dette kan gi deg innsikt i hvilke selskaper som gir best verdi for pengene. Pass på at testene du leser er av nyere dato, da vilkår og priser kan endre seg over tid. Her kan Forbrukerrådet og Norsk Familieøkonomi være gode kilder.

Medlemskap i fagforeninger, eksempelvis LOfavør og NITO, eller boligbyggelag kan gi deg rabatter på forsikringen. Ansatte i fylke, stat og kommune, samt de tilknyttet jernbanerelatert virksomhet, kan også få prisavslag.

Forsikringsselskaper gir dessuten avslag i pris hvis du har skadeforebyggende tiltak på plass. Dette kan inkludere:

 • Vinduslås
 • Brann- og innbruddsalarm tilknyttet alarmsentral
 • El-kontroll
 • FG-godkjent lås
 • Komfyralarm
 • Vannstoppventil
 • Rør-i-rør-system

Ta kontakt med forsikringsselskapet for å høre hvilke tiltak de gir rabatt for, da dette kan variere.

Trenger man husforsikring?

Husforsikring er noe alle boligeiere absolutt bør ha. Naturkatastrofer, brann, vannlekkasjer, innbrudd eller skadedyr kan ramme hvem som helst, og kostnadene kan bli store. Selv mindre hendelser som vannlekkasjer eller innbrudd kan medføre betydelige kostnader. En god husforsikring beskytter deg mot disse økonomiske tapene og gir deg trygghet.

De store krisene som brann eller naturkatastrofer skjer heldigvis sjelden, men de færreste av oss har en bufferkonto stor nok til å dekke kostnadene hvis huset brenner ned. Husforsikring sikrer at du har økonomisk beskyttelse mot slike hendelser. Sammenlignet med de potensielle tapene, er forsikringspremien en lav pris å betale for tryggheten den gir.

Sammenlign tilbud på forsikringer
I samarbeid med: